กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ ได้ ประกาศ “โครงการสมัครใจลาออก” ยอมจ่ายสูงสุด35เดือน หากใครสมัครใจลาออก

Loading...

กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ ได้ ประกาศ “โครงการสมัครใจลาออก” โดยให้เหตุผลว่า จากส ถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด ทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก จำเป็นต้องปรับลดจำน วนพนักงาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานประ จำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 54 ปีบริบูรณ์ และพนักง านที่จะเกษียณ อายุในปี 2563 จะไม่มีสิทธิ โดยให้เงินช่วยเหลือตามแต่ละช่วงอายุ พนักงาน และอายุการทำงาน 8-35 เดือน

Loading...

พนักงานอายุ 27-39 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 8 เดือน อายุงาน 3 -5 ปี ได้รับเงิน ช่วยเหลือ 11 เดือน จนถึงกลุ่มที่อายุงาน 20-24 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 25 เดือนพนักงานอายุ 40-44 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 9 เดือน จนถึงอายุงาน


25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 30 เดือน ฯลฯ พนักงานที่อายุ 45-50 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 12 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 33 เดือน พนักงานอายุ 51-54 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 17 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้ นไป ได้เงินช่วยเหลือ 35 เดือน เป็นต้น

พนักงานที่เข้ าร่วมโครงการบริษัทยังได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่โดยรวมกับกรมพัฒนาฝีมื อแรงงาน จ.ระยอง, ชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ ายยื่นความสมัครใจได้ 7 พ.ค.-6 มิ.ย.นี้

Loading...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *