บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) AAT ออกโครงการสมัครใจลาออก แล้ว จ่ายสูงสุด22เดือนพร้อมบวกเงินพิเศษ พร้อมชดเชยตามกฏหมาย

Loading...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563 บริษัท ออโต้อัลล ายแอนซ์ (ประเทศไทย)หรือ AAT นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิ ร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้ออกโครงการโอกาสสานฝันสู่อาชีพทางเลือก หรือสมัครใจลาออกนั่นเอง ซึ่งทางบริษัทได้นำเสนอโครงการดังกล่าวให้แก่พนักงานได้รับทราบว่า หากพนักงานท่านใดต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ทางบริษัทพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนด

ซึ่งทางบริษัทจะทำการกำหนดกฏเกณ ฑ์และคุณสมบัติของพนักงานว่าพนักงานคนไหนมีคุณ สมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการนั้ได้ และจะระบุตามใบประกาศ ซึ่งก็มีตั้งแต่ระดับ พนักงานที่มีอายุงานหลายปี ไปยังระดับหัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ โดยสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากโครงการโอกาสสานฝันสู่อาชีพทางเลือกมีดังนี้

Loading...

1. เงินเดือนคำนวนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน

2.เงินค่าชดเชยตามกฎหมาย

3.เงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

4.เงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

5.ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสิทธิ

6.หนังสือรับรองการทำงาน

7.โดยมีหนังสือรับรองจากทางบริษัท และเซ็นยินยอมเป็นหนังสือสละสิทธิ์ในใบรับเงินโดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้องเงินอื่นใดอีก

8.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับตามสิทธิ์ของแต่ละคน

9.เปิดโอกาศให้พนักงานผู้สนใจ ยื่นคำขอทราบหลักสูตรฝึกอาชีพทางเลือก

10.การนับอายุงานของพนักงาน ให้นับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

Loading...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *