ผู้บริหาร Devil’s Den Thailand ลงพื้นที่แจกข้าวกล่อง ให้ประชาชนตามแคมป์คนงาน และแหล่งชุมชนในพื้นที่ อ.บางละมุง

Loading...

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวราย งาน น.ส.วาสนา โดดนาดี ผู้บริ หารร้าน Devil’s Den

Thailand พร้อมครอบครัว ได้ลงพื้นที่นำข้า วกล่ องและขนม ไปแจกให้ กับชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบจากการ

Loading...

แพร่ร ะบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ตามแค มป์คนงาน และแหล่งชุ มชนต่างๆ

ในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.วาสนา โดดนาดี ผู้บริหารร้าน Devil’s Den Thailand เปิดเผยว่า การที่ได้

นำข้าวกล่อง และขนม มาแจกให้กับชาวบ้านตามแคมป์คนงาน และแหล่งชุมชนต่างๆ

ในวันนี้เนื่องด้วยปัจจุบันอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 เป็นอย่างมาก

ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้นำเงินส่วนตัว และจากผู้ใจบุญที่ร่วมสมทบ มาทำข้าวกล่อง และซื้อขนม แจกในวันนี้

Loading...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *