กรกฎาคม 28, 2021

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี เปิดรับพนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ผลิตเครื่องปรับอากาศ ที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม

 

รับโดย : บริษัท ยูโรเซีย เวิลด์ (ไทยแลนด์) จํากัด

 

ตำแหน่ง

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-เพศชาย / หญิง

-อายุ 18 – 30 ปี

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-ทํา OT ได้

-ส่วนสูง หญิง 157 ชม. / ชาย 160 ซม. ขึ้นไป

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

-ไม่ระเบิดหู

-เข้ากะได้

ค่าแรง/สวัสดิการ

-ค่าแรง 384 บาท / วัน

-ค่ากะดึก 140 บาท/วัน

-ค่าอาหาร 60 บาท/วัน (กรณีเข้าและทําโอที่ 06.00-08:00)

-ค่าสกิล 200-300 บาท/เดือน

-เบี้ยขยัน 300, 400, 500 บาท/เดือน

–ค่ากะเบิ้ล 280 บาท

–เงินพิเศษวันหยุด 100 บาท (กรณีวันทํางาน 4 วันหยุด 2 วันทํางานตรงกับวันเสาร์)

–มีรถรับ-ส่งพนักงาน

-ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลาทํางาน 08:00-17:45 น./ 20:00-15:30 น (เสาร์อาทิตย์ เป็น OT)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน

–สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด

-สําเนาทะเบียนบ้าน  (2 ชุด)

-สำเนาวุฒิการศึกษา  (2 ชุด)

-สําเนาหลักฐานทางทหาร (ชาย)  (2 ชุด)

-หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  (1 ชุด)

-รูปถ่าย 1 นิ้ว  (2 แผ่น)

 

สมัครหน้าอมตะซับยูโรเซียห้องA3

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 086-3056025 พี่อ้อย