มีนาคม 5, 2021

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอน ซูม เมอร์ โปรดักส์ (ป ระเท ศไทย) จำกัด เปิ ดรับสมั ครพนั กงานฝ่า ยผลิ ต มีปรั บบ รรจุ อบ รบ เริ่มงาน

Loading...
Loading...

**ข้อมูลและที่ตั้งของบริษัท**

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอน ซูมเ มอร์ โปรดักส์ (ประเท ศไทย) จำกัด

Loading...

หมู่ที่ 7 700 406 ซ. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(ผู้ผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์แอร์ขนาดใหญ่)

 

กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ 16/02/64

อบรบเริ่มงาน 17/02/64

บริษัทที่ได้รับมอบหมาย บ. เอส.เค. ฮิวเมน รีซอร์สเซส เซอร์วิส จำกัด

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

 

สวัสดิการ

1.ค่าจ้าง 355 บาท (รา มโ อ ทีบังคับ 10 นาที)

2.ค่ากะ 140 บาท/วัน

3.ค่าอาหา รคะ 60 บาท/วัน

4.ค่าอ าหา รโอที 45 บาท/วัน

5.ข้าว (ฟรี) อาหารกลางวันทาน( ฟรี)

6.กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ต่างๆ

7.งานเลี้ยงปีใหม่ งานก็ฬาสี

8.มีโบนัสประจำปี (ตาม เงื่อ นไขข องบริ ษัท)

9.มีรถรับ – ส่ง พนักงาน

10.สวัสติการตามกฎหมายแรงงาน

11.ประกันชีวิตกลุ่ม 100,000 บาท

12.มีสิ ทธิ บรรจุเป็นพ นัก งาน ประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

 

 

ข้อมูลสายรถรับ-ส่ง พนักงานพื้นที่ต่างๆ

-เกาะ โพธิ์-เกาะ จัน ทร์-พนัสนิคม-หัว ถนน-ทุ่งเหียง-หนองข่า

-บางวัว-บางแสม-โร งไฟฟ้ าบาง ปะกง-ตลอดวัดศรี

-บ้านบึง-หัวกุญแจ-หนองรึ-นาป่า-ดอ น หัว ฬอ-หน ง ยายรั กษ์

-บางแสน-เซน ทรั ลชลบุรี-โลตัสชลบุรี-บ้านสวน-บา งท ร าย-หน้าอ  ม ะซิ ตี้-ทองหลาง

-หัววไผ่-โคก ขี้ห นอง-พาน ท อง-บ้า นเก่า

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย สาวประเภท2

-รับอายุ 18-32 ปี

-สูง 165 ขึ้นไป

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-คนเก่าก็รับ ล าออ กครบ 6 เดือน

-ไม่เกณ์ ท หารก็รับ (ไม่ มีป ระสบการณ์ก็รับ)

 

 สนใจงาน ติดต่อสอบ ถามได้ที่  095-5588217 คุณโจ๊ก

096-814-8752 คุณพี 096-814-8752คุณพี

17 ก.พ 2564 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี, ชลบุรี, นิคมอมตะนคร

 

 

Loading...