กรกฎาคม 28, 2021

บริษัทออโต้อั ลลา ยแอนซ์ (ประเท ศไทย) จำกัด )ประกา ศให้พนัก งานหยุ ดยาว เฉียดเดือน

บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด )

ประกาศให้พนักงานหยุดยาว เฉียดเดือน

บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด )

ตั้งอยู่ที่49 หมู่ที่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง

 

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หรือเอเอที ก่อตั้งขึ้น

จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

และ บริษัทมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

ในพ.ศ.2538 เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะ 1 ตัน

สำหรับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก

โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI

ซึ่งเป็นบริษัทประกอบ รถยนต์ของค่ายดัง

2ค่ายได้แก่ ฟอร์ด  และ มาสด้า

และมีกำลังบุคคลากรหลายพันคน ในบริษัท

ล่าสุด วันนี้ 3 มีนาคม 264 ได้รับรายงานมาว่า

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด )

ได้มีการประกาศวันหยุด

ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 จนถึง วันที่ 18 เมษายน 264

และมีการเปิดทำงานวันแรก 19 เมษายน 2564

 

จนเป็นที่ฮือฮา ในสังคมโซเชี่ยลเป็นอย่างมาก

ถึงอย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ทำให้บริษัท

ตัดสินใจประกาศให้มีวันหยุดยาวแบบนี้

นั้นเกิดจากสาเหตุใด

ต้องรอติดตามรายละเอียดกันอีกที