เมษายน 13, 2021

รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก รายได้สูงถึง 605 บาทต่อวัน บริษัทอาร์พีเอส เทคโนโลยีส์

Loading...
Loading...

สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ ข่าวดี เนื่องจากทาง บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด

เปิ ดรับส มัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 605 บาท

Loading...

 

บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด

นิคมนวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

 

ค่าแร ง/สวัสดิการ

-ค่าแร ง 345 บาท/วัน

-โอที วันละ 4 ซม. 258.76 บาท/วัน

-ค่ากะเช้า 10 บาท

-ค่ากะบ่าย 18 บาท

-ค่ากะดึก 23 บาท

-ค่าความร้อนกะเช้า 20 บาท/วัน (บางแผนก)

-ค่าความร้อนกะดึก 10 บาท/วัน (บางแผนก)

-ค่าครองชีพ 350 บาท/เดือน

-เบี้ยขยัน 400 500 600 700 800 บาท/เดือน

กะเช้าเวลาทำงาน 07.50- 20.00 /กะดึกเวลาทำงาน 19.50 -08.00 น.

 

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง/ทอม

-อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

-สุขภาพแข็งแร ง

ตำแหน่งที่เปิ ดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

หลักฐานการส มัครงาน

-สำเนาบัตรประชาช น 4 ใบ

-สำเนาทะเบี ยนบ้าน 2 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ

-สำเนา สด.8 หรือ สด.43 2 ใบ

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 061-750333

Loading...