เมษายน 13, 2021

บริษัทเอ็นจีเค เซรามิคส์ รับฝ่ายผลิตหลายอัตรา รายได้สูง

Loading...
Loading...

สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ ข่าวดี เนื่องจากทางบริษัทเอ็นจีเค เซรามิคส์

เปิ ดรับส มัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

Loading...

บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ตำบล คลองสวน อำเภอบางบ่อ จ. สมุทรปราการ

รับโดย : บริษัท แมนพาวเวอร์

 

ตำแหน่งที่เปิ ดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

 

หลักฐานการส มัครงาน

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ

-สำเนาการเกณฑ์ทหาร 2 ใบ

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

-สำเนาทะเบี ยนบ้าน 2 ใบ

 

ค่าแร ง/สวัสดิการ

-ค่าแร ง 370 บาท/วัน

-ค่ากะ 1,300-2,100 บาท/เดือน

-มีประก้นสังคม/ประกันชีวิต

-มีปรับบรรจุ/มีโบนัส

-ผ่านทดลองงานปรับเป็น 390 บาท/วัน

-เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน

-มีรถรับส่ง 5 สาย

 

คุณสมบัติ

-วุฒิ.ม.6-ปวช.

-เพศ ชาย

-อายุ 18-26 ปี

-ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์หหารแล้ว

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 089-7431944 พี่ยุ้ย

Loading...