เมษายน 13, 2021

บริษัท ฟาเกอร์ดาลา รับพนักงาน รายได้เดือนละ 14,000-18,000 มีโบนัส

Loading...
Loading...

สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ ข่าวดี เนื่องจากทางบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค จำกัด

เปิ ดรับพนักงานคุมเครื่อง สวัสดิการโบนัส 8 เดือนปรับบรรจุ สมุทรปราการ

Loading...

 

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

649 หมู่2 ถ. สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

 

ตำแหน่งเปิ ดรับ

-พนักงานคุมเครื่อง

 

คุณสมบัติ

-อายุ 21-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.)

 

สวัสดิการ

-ค่าแร ง 331 บาท

-อาหารกลางวัน ฟ รี 1 มื้อ

-ค่ากะดึก 110 + ค่าข้าว60.

-เบี้ยขยัน 750.- บาท.-/เดือน

-ค่าครองชีพ 1,400.- บ./เดือน

-โบนัส เงิ นพิเศษ

-ท่องเที่ยวประจำปี

-ร่วมกิจกรรมต่าง ๆของบริษัท ชูมิโตโมฯ ทุกกิจกรรม

-มีรถรับส่ง

-ชุดฟอร์มฟ รี 2 ชุด / ปี

-สวัสดิการที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายแร งงานและสวัสดิการอื่น ๆ

-วันลาหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี

-จ่ายค่าจ้ างวันลาคลอด,ลาเรียกพล,ป่วยในงาน,ลาทำหมันฯ

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามกฎหมายบริษัทจ่ายค่าจ้ าง

-มีเงิ นกู้ซื้อหมวกกันน็อค , เงิ นกู้ระหว่างวิก

-เงิ นช่วยเหลือกรณีเสี ยชีวิต 10,000 – 140,000.- บาท

-เงิ นช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิต อนุมัติลาหยุดจ่ายค่าจ้ าง

-สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย

-8 เดือนปรับบรรจุเป็น พนง. ประจำ

Loading...