กรกฎาคม 28, 2021

ผุดแน่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ปี64แล้วเสร็จแน่นอน  คาดมีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นตำแหน่งต่อปี

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นักธุรกิจท้องถิ่นอุดรธานีเชื่อดัง เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอุดรธ านีเ อ ฟ ซี รามถึงเป็นประธานกรรมการบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้มีออกประกาศที่จะลงทุนก่อสร้างสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ จะสร้างสร้างเม็ดเงินสะพัดถึง 2 หมื่นล้าน เลยทีเดียว และจะมีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นตำแหน่งต่อปี

ทางด้าน น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตส าหกร รมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำพาคณะกลุ่มผู้บริหาร ก น อ. รวมถึงสื่อมวลชนได้ทำการลงพื้นที่ติ ดตา มความ คืบหน้า โครงกา รในการพัฒนานิคม อุตสา กรรมอุดรธานี ที่ได้มีการพัฒนาร่วมกันกับเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี อย่างต่อเนื่อง

ส่วนในเรื่องการลงนามสัญญามาตั้งแต่ปี 2557  นั้น นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ได้มีแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเชียงเหนือ และยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 56 ของประเทศไทยอีกด้วย  ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีตั้งอยู่อยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 2,170 ไร่

โดยได้แบ่งเป็นพื้นที่ขาย 1,635 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกประมาณ 1 พันไร่ เป็นพื้นที่ข ายจริง 70 0 ไร่ ที่เหลือเป็นระบบสาธารณูปโภค เฟส 2 อีกประมาณพันไร่เช่นกัน

คาดว่าในปีนี้ 2564 นี้ จะสามารถเปิดให้บริการได้ พร้อมเชื่อว่าเมื่อเปิดให้บริการทั้ง 100% แน่นอน คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท เลยทีเดียว และจะมีการจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อปี และสร้างรายได้ให้กับภาครัฐประมาณ 15,0000 – 20,000 ล้านบาทต่อปีอีกด้วย

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ยังเชื่ออีกว่านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีทำเลติดกับเพื่อนบ้านและประเทศจีนตอนใต้ และอยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีเพียง 14 กิโลเมตรเท่านั้นอีกด้วย

นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมื อ งอุ ตสาหกรรม อุดรธ านี จำกัด กล่าวว่า นิคมอุตส าหกรรมมุ่ งดึงการลงทุนจากต่างชาติ 100% โ ดยเฉพา ะนักลง ทุนจีน 7 0% และญี่ปุ่น 3 0 % ซึ่ง มีแผนการย้ายฐาน มาที่ไทย และเผยว่าบริษัทยังมีแผนศึกษาลงทุนโซลาร์ลอยน้ำ 50 ไร่ และในขั้นตอนต่อไปยังพิจารณาแผนลงทุนโรงไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเ ติม และศึกษาควา มเหมาะสมโครงการ ท่าเรือบก ( D ry P o rt) จ.อุดรธานี พัฒนาระบบการเดินรถไฟ