พฤษภาคม 10, 2021

บริษัท ทรี พีส จํากัด รับคนเข้าทำงานหลายตำแหน่ง สวัสดิการดี

Loading...
Loading...

ข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ บริษัท ทรี พีส (ไทยแลนด์) จํากัด

เปิ ดรับส มัครพนักงานหลายตำแหน่ง

Loading...

 

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– อาย 20 – 35 ปี

– มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

– ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

ตำแหน่งเปิ ดรับ

-สโตร์

-พนักงานขับรถส่งสินค้า-ปิ๊กอัพ

-ฝ่ายผลิต

 

สวัสดิการ

-START เป็นเงิ นเดือน 9,930 บาท/เดือน

-หยุดเสาร์ ,อาทิตย์

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-เบี้ยขยันประจำเดือน 500 – 1,000 บาท

-โบนัสประจำปี

-ประกันสังคม . มี O.T

-พักร้อน 6 – 15 วัน (ตามอายุงาน)

-ท่องเที่ยวประจำปี

-ค่าข้าว 30 บาท/วัน

-ปรับค่าจ้ างประจำปี

 

สอบถามได้ที่เบอร์ 082-358-2288

 

Loading...