พฤษภาคม 10, 2021

บริษัท ฟูจิ เนม จำกัด รับพนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา ปรับเงินเดือนทุกปี

Loading...
Loading...

ข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ บริษัท ฟูจิ เนม (ไท ยแลนด์) จำกัด  พนักงานฝ่ายผลิต

 

ตำแหน่งเปิ ดรับ

Loading...

-พนักงานฝ่ายผลิต

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย- อายุ 23-34 ปี

-เดินทางมาทำงานเองได้ ไม่มีรถรับ-ส่ง

-สามารถเข้ากะได้

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

 

เอกสารสมัครงาน

1).สำเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ

2).สำเนาการศึกษา 1 ฉบับ

3).ใบรับรองผ่านการอบรม อย่ างล่ะ 1 ฉบับ

4).รูปถ่าย 1 ใบ

5).สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น 1 ฉบับ

6).สำเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ

7).สำเนาการศึกษา 1 ฉบับ

8).ใบรับรองผ่านการอบรม อย่ างล่ะ 1 ฉบับ

 

สวัสดิการ ได้ทันที ไม่ต้องรอผ่านทดลองงาน

1.ค่าแร งขั้นต่ำ 331 บาท/ วัน ผ่านทดลองงานได้เป็นรายเดือน

2.ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท อยู่O.T รับเพิ่ม 30 บาท เป็น 60 บาท/วัน

3.เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกไปนอกสถานที่

4.ยูนิฟอร์มฟ รี 3 ชุด/ปี รองเท้าฟรี 1 คู่/ปี

5.วันงานวันจันทร์ – เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

6.เงิ นช่วยเหลืองานแต่ง

7.มี OT ทุกวัน

8.มีประกันอุบัติเหตุให้ 24 ชม.

9.ค่าอายุงาน 5,000, 10,000 ,15,000, 20,000, 30,000

10.ปรับค่าจ้ างประจำปี

11.ท่องเที่ยว / กีฬาสี

12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13.เงิ นลาพักร้อนคืน (กรณีไม่ใช้สิทธิลาพักร้อน)

14.พนักงานรายวัน ทำ O.T วันหยุดได้ 2 เท่า (กรณียังไม่ผ่านทดลองงาน)

15.ค่าเดินทางเดือน ละ 1,000 บาท/เดือน

16.เบี้ยขยัน 350 – 700 บาท/เดือน

17.ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท/เดือน

 

 

โทร. 086-341-0671

Loading...