พฤษภาคม 10, 2021

บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ จำกัด รับคนเข้าทำงานจำนวนมาก รับตรงไม่ผ่านซับ สวัสดิการดี

Loading...
Loading...

ข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศ) จำกัด

รับตรงไม่ผ่านซัพ พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก สวัสดิการดี

Loading...

 

ตำแหน่งที่เปิ ดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกขึ้นเครื่อง ปั๊ม Press) 17 ตำแหน่ง

 

เอกสารใช้ในการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาช น 1 ใบ

-สำเนาบัตรทะเบียนบ้ าน 1 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

-ใบผ่านการดัคเลือกทหาร (ผู้ชาย)

-ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ

-เงิ นเดือนตามโครงสร้างบริษัท ตามตกลง

-อาหารกลางวันฟ รี + OT

-มีประกันสังคม

-ค่าเดินทาง 1000 บาท

-ค่าเช่าบ้ าน 1000 บาท

-ค่าเบี้ยขยัน 1000 บาท

-ชุดยูนิฟอร์ม

-งานเลี้ยงประจำปื

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-อายุ 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ฝ่ายผลิตอย่ างน้อย 1 ปื ขึ้นไป

-สามารถทำงานหนักได้

-สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ + OT ได้

-สามารถเข้ากะได้

-สามารถดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ (ไม่มีรถรับส่ง)

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 033-017620

โทร. 088-2750088

Loading...