กรกฎาคม 28, 2021

คนละครึ่งเฟส 3 พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า

พรุ่งนี้แล้วสำหรับโครงการที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่ 06.00 น. วันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.)

เตรียมตัวให้พร้อม กระทรวงการคลัง จะเปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนคนละครึ่ง เฟส 3 ล่าสุดธนาคารกรุงไทย ย้ำว่าทั้งผู้ที่ไม่เคย

ได้รับสิทธิ หรือเคยได้รับสิทธิไปแล้ว ต้องลงทะเบียนให ม่ทั้งหมด

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะเปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 06.00 น. ให้สิทธิเฟสนี้จำนวน 31 ล้านคน

โดยผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ให้เข้าไปลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

ล่าสุดทางธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ว่าประชาช นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

ต้องลงทะเบียนให ม่ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2 ต้องลงทะเบียนให ม่เช่ นกัน โดยต้องเข้าไปลงทะเบี ยน

ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีการลงทะเบี ยนไว้มาให้อัตโนมัติ จากนั้นให้ผู้ลงทะเบี ยนตรวจสอบข้อมูล

และกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพและรายได้ ย้ำว่าเป็นการลงทะเบียนให ม่ ดังนั้น หากลงทะเบี ยนไม่ทัน สิทธิเต็ม (31 ล้านคน)

ก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอปฯ เป๋าตังเมื่อลงทะเบี ยนและได้

รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้นเป็นขั้นตอนยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย เมื่อเรียบร้อยแล้ว

จะได้รับเงิ นโอนสามารถใช้สิทธิจ่ายเงิ นกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยเงิ นโอนจะแบ่งเป็น 2 รอบคือรอบแรก 1,500 บาทตั้ง

แต่วันที่ 1 กรกฎาคม และอีกรอบคือ 1,500 บาทวันที่ 1 ตุลาคม โดยจะหมดเขตใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 31 ธันวาคม