กรกฎาคม 28, 2021

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี รับพนักงานช่างเทคนิค รายได้ดี มั่นคง

ข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ เนื่องงจากทาง บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด

เปิ ดรับสมัครผู้ช่วยช่างเทคนิค

ตำแหน่งเปิ ดรับ

-ผู้ช่วยช่างเทคนิคส่วนเดินเครื่อง (Operation) หลายอัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างเครื่องมือวัด สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า

– มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานได้เป็นอย่ างดี

– ต้องพันพันธะทางทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

– สามารถทำงานล่วงหน้าหรือวันหยุดได้

สวัสดิการ

– เงิ นเดือนตามวุฒิการศึกษา

ปวส. 11,500 บาท/เดือน

ป.ตรี 12,500 บาท/เคือน

– ค่าประสบการณ์

1 ปี ไม่ถึง 3 ปี +500 บาท/เดือน

3 ปี ขึ้นไป +1,000 บาท/เคือน

– เบี้ยขยัน 500/700/1,000/1,500 ตามลำดับ

โทรติดต่อที่ พี่หนึ่ง 095-369-8356