กรกฎาคม 28, 2021

ชลบุรีวันนี้ ยอดยังคงหลักร้อยเช่นเคย + 261 ราย คลัสเตอร์จากตลาดหนักสุด

วันนี้มีรายงานผู้ติด  เ ชื้   อ c-v-19รายใหม่ จำนวน 261 ราย

1. ตรวจเชิงรุก ตลาดใหม่นาเกลือ อำเภอบางละมุง 27 ราย

2. อาชีพเสียงพบปะผู้คนจำนวนมาก 8 ราย

3. สัมผัสผู้ป่ ว ย ยืนยัน แคมป์แรงงานต่างด้าว

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด

ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 6 ราย (ตรวจซ้ำครั้งที่ 2)

 

4. แคมป์แรงงานต่างด้าวในอำเภอบ้านบึง เชื่อมโยง

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด 3 ราย

5. ศูนย์ไตเทียม เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง 5 ราย

6. เก็บตกเชิงรุก Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 4 ราย

7. บริษัท มารุนิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4 ราย

8. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดศุภฤกษ์ อำเภอศรีราชา 3 ราย

 

9. สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ราย

10. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 3 ราย

11. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดลานโพธิ์ อำเภอบางละมุง 2 ราย

12. สัมผัสผู้ ป่ ว ย ยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์) 2 ราย

13. สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย

 

14. สัมผัสผู้ ป่   วยยืนยัน เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 7 ราย

15. สัมผัสผู้ป่ ว ย ยืนยัน เชื่อมโยง Cluster ราษฎร์ประสิทธิ์

อำเภอเมืองชลบุรี 1 ราย (ตรวจซ้ำครั้งที่ 2)

16. สัมผัสผู้ ป่ ว ยยืนยัน ตลาดพงษ์ศักดิ์ อำเภอเมืองชลบุรี 1 ราย

17. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดอมรนาเกลือ อำเภอบางละมุง 1 ราย

18. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย

19. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.1 ราย

 

20. สัมผัสผู้ป่ ว   ยยืนยัน
20.1 ในครอบครัว 99 ราย
20.2 จากสถานที่ทำงาน 37 ราย

21. สัมผัสผู้ ป่ ว ยยืนยัน

(ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโ   รค) 19 ราย

22. อยู่ระหว่างการสอบสว นโ  ร ค 22 ราย

 

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 661 ราย,

ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,670 ราย,

และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมการร ะ บ าด

ของc-v-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน

มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน

หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3

 

คนในเพื่อนสนิทขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 4 แห่ง แ

คมป์คนงานก่อสร้าง 6 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1 ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2 ไม่สังสรรค์
3 ป่วยต้องหยุด
4 ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ

โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม

หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง

ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5 ใส่แมสก์ตลอดเวลา

6 เมื่อมีผู้ติดเ ชื้   อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7 เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8 ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

 

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่  ว  ยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน