กรกฎาคม 28, 2021

ระยองวันนี้ + 58 ราย อำเภอปลวกแดง ตัวเลขยังแซงทุกอำเภอ ยืนหนึ่งรายวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 สถาณการณ์ผู้ติ ดเ ชื้ อไ ว  รัส โ ค โรนา 2019 จังหวัดระยอง 58 ราย

แยกพบผู้ติดเชื้อตามอำเภอมีดังนี้

1.อ.ปลวกแดง 28 ราย

-ปลวกแดง 4 ราย

-มาบยางพร 16 ราย

-แม่น้ำคู้ 2 ราย

-หนองไร่ 2 ราย

2.อ. นิคมพัฒนา 1 ราย

-นิคมพัฒนา 1 ราย

 

3.อ.เมือง 7 ราย

-เชิงเนิน 1 ราย

-เนินพระ 2 ราย

-ท่าประดู่ 1 ราย

-สำนักทอง 3 ราย

 

4 .อ.แกลง 3 ราย

-เนินฆ้อ 2 ราย

-บ้านนา 1 ราย

 

5 อ.บ้างฉาง 10 ราย

-บ้านฉาง 9 ราย

-สำนักท้อน 1 ราย

6 อ.บ้านค่าย 1 ราย

-หนองละลอก 1 ราย