กรกฎาคม 28, 2021

จ.ระยอง เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม กักตัวผู้ติดเ ชื้ อโค วิ ด -1 9 ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง หลังพบว่ามีจำนวนผู้ติด เชื้ อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รผบช.ภ.2รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง และนายชัยพร แพภิมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ.ปลวกแดง หลังจะมีการใช้โรงเรียนบ้านปลวกแดง เป็นโรงพยาบาลสนามกักตัวผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ .ค วิ ด- 1 9 ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง

โดยจะมีการปรับปรุงอาคารหอประชุมของโรงเรียน ซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ 100-150 คน การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เนื่องจากบางคนยังมีความกังวลจะได้รับผลกระทบติ ดเ ชื้  อจากการมาตั้งโรงพาบาลสนามดังกล่าวไปด้วย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีคนติดเ  ชื้  อทุกวัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ ซึ่งโรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอรองรับ

การตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่มีความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อ เท่าที่มีโรงพยาบาลสนามอยู่ในขณะนี้ ก็ยังไม่พบว่ามีการแพร่เ  ชื้  อออกมา และชุมชนรอบข้างก็ไม่พบว่ามีคนติดเ  ชื้ อ  เ ล ย ขอให้เข้าใจ และมั่นใจได้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการป้องกันเต็มที่

มีขั้นตอนที่รัดกุม และเป็นการป้องกันการแพ ร่ร ะบา ดขอ งเชื้  อออกไปในวงกว้าง ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เห็นใจแพทย์ บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วย

ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปลวกแดงดังกล่าว จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา มีรั้วรอบขอบชิด ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาได้เด็ดขาด.