กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

เชือด“นายกอบต.ราชาเทวะ ทุจริต จัดซื้ อรถ ดับเพลิง-เอื้อเอกชน เผย ต้น ทุนไม่ เกินคัน ละ 10 ล้านบาท ขายให้ราคาเกือบ 40 ล้านบาท

วันนี้มีสื่อบางสำนักรายงานข่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ได้พิจารณากรณีกล่าวหา นายทรงชัย นกขมิ้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กับพวก ฐานทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน วงเงิน 39,950,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555

โดยจากการตรวจสอบพบว่า การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท

โชคสมบูรณ์อิควิปมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขายรถยนต์ดับเพลิงที่ประกอบในประเทศ หรือรถยนต์ดับเพลิงเก่า ที่นำมาปรับปรุงใหม่โดยไม่ได้มาตรฐานด้านดับเพลิงสากลจากการตรวจสอบยังพบอีกว่า รถดับเพลิงดังกล่าวต้นทุนไม่เกินคันละ 10 ล้านบาท มาขายให้กับ อบต.ราชาเทวะ ในราคาเกือบ 40 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วจึงมีมติชี้มูลความผิด นายทรงชัย กับพวก มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 แ ละ157 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

หลังจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล รวมทั้งส่งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน ไปดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายทรงชัย แต่ทางนายทรงชัย ยังไม่สะดวกที่จะให้ข่าวในเรื่องนี้ และพยายามติดต่อไปที่นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี โดยที่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะมาดำรงตำหน่ง และยังไม่ได้รับเอกสารเรื่องดังกล่าว แต่หากตนรับเรื่องจากทางจังหวัดปล้ว จะให้ตนปฏิบัติอย่างไร ตนก็พร้อมจะปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้ว

ภาพ/ข่าว นพพล ธนัตเจริญ ทีมข่าวทั่วไทย จ.สมุทรปราการ