กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

ระยอง วันนี้ ยอดพุ่ง พบติ ดเ ชื้อรายใหม่ 228 ราย อำเภอปลวกแดง ยังแรงแซงทุกอำเภอ พบผู้ติ ด เ ชื้ อ 90 ราย

วันที่ 18 ก.ค.2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโ ค วิ   ด- 1  9 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติ ดเ ชื้  อโค  วิ  ด  -1 9 สูงต่อเนื่อง

โดยพบผู้ติ ด  เ ชื้ อ รายใหม่เพิ่มอีก 228 ราย ยอดเ  สีย  ชี  วิ  ตสะสม 14 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 18 ก.ค.2564 จำนวน 3,183 ราย รักษาหายแล้ว 1,922 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,247 ราย

มีการค้นหาเชิงรุก 85,718 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 792 ราย และกักตัวที่บ้าน 1,810 ราย โดยพบผู้ติ  ดเ ชื้   อใน 6 อำเภอของจังหวัดระยอง อยู่ใน อ.ปลวกแดง 90 ราย อ.เมืองระยอง 46 ราย อ.บ้านฉาง 26 ราย อ.บ้านค่าย 19 ราย อ.นิคมพัฒนา 10 ราย อ.แกลง 3 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 34 ราย

ผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตามที่แจ้ง ให้ไปรับการตรวจหาเ ชื้  อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง ทั้งจังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไปแล้ว 141,694 เข็ม มียอดจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 171,334 ราย