กรกฎาคม 28, 2021

หลังทราบข่าว ชลบุรีถูกมาตรการ ล็อกดาวน์ เริ่มใช้ วันอังคาร นี้ ประชาชนแห่ซื้อของตุนกันเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศ การจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าแมคโค สาขาบ่อวิน ล่าสุดพบว่า มีประชาชนในพื้นที่ เดินทางซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภท อาหารแห้ง เพื่อกักตุนไว้ใช้อย่างต่อเนื่องเพราะยังไม่แน่ใจ จัหงวัดชลบุรีจะมีการล๊อกดาวน์ เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้ อ พุ่  งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาซื้อของกักตุน

โดยเฉพาะน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ในช่วงที่สถานการณ์การแพ ร่ ระ บ า ดของเชื้อไว รั   สโค   วิ ด- 1 9 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางห้างได้นำสินค้ามาเติมและจัดเรียงสินค้าอย่างต่อเนื่อง แม้สินค้าบางรายการจะสั่งเข้ามา

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งนี้ ประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้ารายหนึ่ง กล่าวว่าสาเหตุที่ออกมาซื้อของกักตุน เพราะมีความกังวลใจว่าสถานการณ์จะมีความรุนแรงและยาวนาน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองซึ่งก็ได้เลือกซื้ออาหารแห้ง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ได้นาน พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนหันมาดูแลตัวเองโดยไม่เอาเปรียบสังคม หากเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ก็ควรไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยังอยากให้คนไทยร่วมมือกันป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็วอย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ระบุว่าทางห้างได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการเพิ่มสต็อกสินค้าประเภท อาหารแห้งมากขึ้นกว่าในช่วงปกติ เพื่อให้เพียงพอจำหน่าย เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมามีลูกค้ามาซื้อสินค้ากักตุนจำนวนมาก