กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

เริ่มดุเดือดแล้ว ตร.ฉีดน้ำแล้ว ขู่หากไม่หยุดเตรียมพ่นสี แก๊สน้ำตา ผู้ชุมนุมพยายาม ฝ่าแนวลวดหนาม

กลุ่มมวลชนเดินขบวนมาถึงแยกผ่านฟ้า ตร.ฉีดน้ำแล้ว  ขู่หากไม่หยุด เตรียมพ่นสี แก๊ส น้ำตา ผู้ชุมนุมพย ายาม ฝ่าแนวลวดหนาม
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนกลุ่มม วล ชนจาก

เครือข่ายกลุ่มต่างๆกว่า 10 เครือข่าย จำนวนมาก ทยอยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนมาถึงช่วงแยกผ่านฟ้า ถ.ราชดำเนิน โดยมีกลุ่มการ์ดวีโว่และมวลชน ซึ่งถือโล่กำบัง พยายามที่จะฝ่าแนวกั้นเครื่องกีดขวาง และตัดรั้วลวดหนาม ที่ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจวางไว้

นอก จ าก นี้เจ้ าหน้าที่ยังประกาศเตือนออกลำโพง ไม่ให้กลุ่มผู้ ชุมนุม อย่าฝ่า แนวกั้นเค รื่องกีดขวาง อ าจจ  ะมีการฉี ดน้ำผสมสี และตามด้วยแก๊สน้ำตา ขณะเดียวกันพบว่ามีการใช้กระสุนยางยิงมาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม

ขณะเดียวกัน  กำลังตำรวจ  พร้อมรถน้ําจีโน่ ได้มีการฉีดน้ำ ใส่กลุ่มเ พื่อให้กลุ่ม ผู้ชุม นุมนั้นถ อยร่น และประกาศ เพื่อหยุดการเคลื่อนไหว พร้อมกั บมีการประก าศแจ้งเตือนผู้ชุมนุม

ห้ามชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคโควิด เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้ อมขอย้ำ เตือ นผู้ชุมนุม ว่า เป็นการกร ะทำความผิด จึงขอให้ยุติการชุมนุม