กรกฎาคม 28, 2021

ศบค.ขอประชาชน 13 จังหวัด งดออกจากเคหสถานหากไม่มีเหตุจำเป็น “ช่วงกลางวันขอให้งดการเดินทางให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

ศบค.ขอประชาชน 13 จังหวัด งดออกจากเคหสถานหากไม่มีเหตุจำเป็น”หมอทวีศิลป์” โฆษก ศบค.ระบุที่ประชุมมีมติขอความร่วม

มือประชาชนพื้นที่ 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้ง กทม.-ปริมณฑล ชลบุรี และพื้นที่ชายแดนใต้ งดเดินทางออกจากบ้านพัก หรือ

เคหสถานเป็นการชั่วคราว ยกเว้นมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีพนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงตอนหนึ่งถึงมาตรการคุม 13

จังหวัด ที่จะมีการยกระดับวันพรุ่งนี้ว่า ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

 

งวดจาก 10 เป็น 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี

นราธิวาส และจังหวัดที่เพิ่มมา ได้แก่ อยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทราโดยกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประชุม ศปก.ศบค.ให้งดภารกิจที่จะ

ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก โดยไม่จำเป็น“ช่วงกลางวันขอให้งดการเดินทางให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดย

 

ผอ.ศบค.ระบุว่า ขอให้เป็นการล็อกดาวน์ของพื้นที่ที่มีความเข้มงวดสูงสุด เหลือเว้นไว้เรื่องการเดินทาง เพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภค

บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ พบแพทย์ เข้ารับบริการทางสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีน

หรือมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือเวิร์คฟอร์มโฮมได้”