มกราคม 29, 2022

ตรวจดูยอ ดเงินสะสมประกันสังคมของคุณ ที่ส่ งจ่ายทุกๆ เดือน ตั้งแต่เริ่มทำงานประจำมา สะสมได้เท่าไหร่กันแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปตรวจดูยอ ดเงินสะสมประกันสังคมของคุณ ที่ส่ งจ่ายทุกๆ เดือน ตั้งแต่เริ่มทำงานประจำมา

กับบทความ ทำเองได้ง่ายๆ 4 วิ ธีเช็คยอ ดเงินสะสมประกัน

สังคม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนๆ โดนหักไปจากเงินเดือนนั้นไม่ได้หักไปเปล่าๆ แต่มันคือสิทธิต่างๆ ของเรานั้นเอง ซึ่งก็จะรวมค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง ๆ เงินสำหรับตอน

ว่างงานสำหรับตอน ช ร า แต่เคยเข้าไปเช็คไหมว่า เงินประกันสังคมที่มีนั้นสะสมไปได้เท่าไหร่แล้ว น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็คได้ วันนี้เราจะมาสอน วิธีเช็  คยอ ดเงินประกัน

สังคม

 

แบบออนไลน์กัน ซึ่งง่ายมากๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1. เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

2. กรอ กเลขบัตรประช าช น -รหัส ผ่ าน สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้กดลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย

3. พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู ‘ผู้ประกันตน’ ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเรา

4. เวลาจะเช็คยอ ดเงินสะสมของประกันสังคมให้ดูในเมนู ‘ข้อมูลการส่ งเงินสมทบ’ ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่ งเงินของเราเองในแต่ละเดือนที่จ่าย ๆ ไปนั่นเอง

ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาพ และ สำหรับตอนว่าง งาน สำหรับเงินตอน ช ร านั้นไปส่อง ๆ ดูได้เหมือนกัน

 

แล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ  5 5 ปีเราทำเรื่องขอรับเงินส่วนนั้นได้เลยล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังคมควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินของเราที่

สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่ ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเงินคอยช่วยเหลือ แน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้นมีประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ ก็ลองหาเวลาเข้า

เว็บเช็คดูกันนะ