พฤศจิกายน 30, 2021

เริ่ม 1 ก.ย. ศบค.คลายล็อก เปิดห้าง ร้านอาหาร

เป็นอีกประเด็น โดยที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน cv ตามความพร้อม

และความจำเป็น เพื่อปรับตัวรับมือการอยู่ร่วมกับโร คอย่ างปลอดภัย โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

หรือพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ สีแดง 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม สีส้ม 11 จังหวัดเช่นเดิม

สำหรับใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่เปิดกิจการและกิจกรรม ให้ยกระดับมาตรการด้วย Covid-free และมาตรการ

ป้องกันครอบจักรวาล โดยกิจการและกิจกรรมที่จะเริ่มเปิดได้วันที่ 1 กันย ายนนี้ คือ เดินทางข้ามจังหวัด

แต่ขอความร่วมมือเดินทางเท่าที่จำเป็น บริการขนส่งสาธารณะ มีผู้โดยสารไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ รถตู้ทางไกล

ควรแวะพักทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ

ส่วนการเปิดบริการร้านอาหาร หากเป็นแบบปิด หรือ ห้องปรับอากาศอนุญาตนั่งได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน

ที่นั่งในร้าน ขณะที่ร้านอาหารพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเท ให้นั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งในร้าน

นอกจากนี้ ยังปรับมาตรการห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์ เปิดได้ทุกแผนกภายใต้เงื่อนไข และร้านเสริมสวย

ให้ตัดผม และใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท้า และคลินิกเสริมความงามเปิดได้เฉพาะขายสินค้า

ส่วนการเปิดใช้อาคารของสถานศึกษา เพื่อจัดสอบ จัดประชุม โดยสถานศึกษายังไม่เปิดเรียน ขณะที่สนามกีฬา

สวนสาธารณะเปิดเล่น ซ้อม และแข่งขัน ได้แบบไม่มีผู้ชม และจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อย่ างไรก็ตาม การเปิดกิจการและกิจกรรม เป็นการนำร่องเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีความพร้อม โดยให้อยู่ภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัด และต้องมีมาตรการ Covid-free อย่ างเข้มงวด เช่น พนักงาน

ตรวจหาเชื้ อด้วยชุด ATK ทุกสัปดาห์ พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งรัฐบาลสามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่ างต่อเนื่อง

และจัดหาชุดตรวจ ATK ราคาต่ำ

ขณะที่ส่วนมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกจากเคหสถานภายในเวลาที่กำหนดตามเดิม คือ 21.00-04.00 น.

สำหรับกิจการที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด เช่น สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สปา สวนสนุก สวนน้ำ และห้องจัดเลี้ยง

ขณะที่สถาณการณ์ติดเชื้ อ cv วันนี้พบผู้ติดเชื้ อรายใหม่ 18,702 คน เป็นการติดเชื้ อทั่วไป 18,360 คน

คลัสเตอร์เรือนจำ 342 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้ อสะสมขยับเพิ่มเป็น 1,139,571 คน และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 185,200 คน

ในจำนวนนี้อาการหนัก 5,154 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,082 คน

ส่วนผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านมีเพิ่ม 20,163 คน ทำให้ยอดหายป่วยสะสมขยับเป็น 943,784 คน

ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้น 273 คน ทำให้ผู้เสียชีวิตมียอดสะสมเพิ่มอยู่ที่ 10,587 คน

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโร ค cv ล่าสุดได้มีการฉีดไปแล้วกว่า 29.5 ล้านโดส เป็นเข็มแรกกว่า 22 ล้านคน

เข็ม 2 กว่า 6.8 ล้านคน และ เข็ม 3 กว่า 574,000 คน