พฤศจิกายน 30, 2021

พื้นที่สีแดง 29 จังหวัด เปิดบิน – ออก ดอนเมือง สุวรรณภูมิ

เป็นอีกประเด็น เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแจ้งหรือ

กพท. เตรียมออกประกาศ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้สายการบินทำการบินรับส่งผู้โดยสาร เข้าหรือออกพื้น

ที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ หลังจากเมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโร คติดเชื้ อ cv (ศบค.) ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบให้คลายล็อกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

29 จังหวัด โดยให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัด

จุดหมายปลายทาง ที่ต้องการเดินทางไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.พิษณุโลก และ ชุมพร ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องทำการกักตัวที่ปลายทาง เป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี

2.ภูเก็ต และกระบี่ ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้ อ cv ในรูปแบบของ

RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น และใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้ อไม่เกิน 90 วัน

3.หัวหิน และ ตรัง ต้องดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นติดตามตัว และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้ อไม่เกิน 90 วัน

4.แพร่ น่าน สกลนคร อุดรธานี เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ โหลดแอพพิเคชั่นติดตามตัว และแสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

และอาจจะมีการถูกตรวจการติดเชื้ อที่ปลายทาง

5.ขอนแก่น อุบลราชธานี และลำปาง โหลดแอพพิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรอบ

การปลอดเชื้ อ cv จากการตรวจแบบ RT-PCR

6.เชียงราย หาดใหญ่ นครพนม และนครศรีธรรมราช โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม

และแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้ อ cv ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น

7.ระนอง โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2เข็ม และแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้ อ cv

ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น

8.สุราษฎร์ธานี โหลดแอพพลิเคชั่นติดตามตัว

9.กรุงเทพ(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) เลย นราธิวาส และสนามอู่ตะเภา ไม่มีมาตรการคัดกรอง

นอกจากนี้ ศบค.ยังผ่อนปรนให้สายการบินมีการปรับเพิ่มอัตราการบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวบินจาก 50% เป็น70%

เพื่อลดภาระต้นทุนตั๋วโดยสารมีราคาแพง ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องยังคงงดให้บริการ