พฤศจิกายน 30, 2021

วันโอนเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามเลขบัตรประชาชน

จากสถานการณ์ในช่วงนี้ เนื่องจากมีเชื้ อ cv ระบา ด ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศ ล็อกดาวน์

ส่งผลให้แรงงานในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับผลกระทบ โดยก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้มีการโอนเงิน

เยียวย าให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปแล้วผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ที่ตกหล่นได้

รับสิทธิแต่เงินยังไม่เข้านั้นให้รีบตรวจสอบการผูกบัญชีให้เรียบร้อย จะมีการโอนเงินเยียวย าให้ผู้ที่ตกหล่นทุกวันศุกร์

กำหนดการโอนเงินเยียวย า ผู้ประกันตน มาตรา 40

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ได้กล่าว ในรายการสัมภาษณ์สดทางสถานีประกันสังคมในหัวข้อ “เยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40”

(5,000 บาท) โดยระบุว่า สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ประกัน ม.39

พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัดก่อน ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ซึ่งมีผู้ประกันตนอยู่จำนวน 1.7 ล้านคน พร้อมกันนี้ยังขอ

ให้ประชาชนไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพราะถ้าไม่ผูกจะทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้ ส่วนผู้ประกันตน ม.40

ประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในช่วงวันที่ 24-26 ส.ค.นี้ โดย 13 จังหวัดแรกได้รับเงินก่อน ถัดจากนั้น 16 จังหวัดสีแดงเข้ม

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะได้รับเงินเยียวย าในวันที่ 24-26 ส.ค. 64 มี 2 กลุ่มดังนี้

1.ผู้ประกันตนในจังหวัด 10+3 (ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,อยุธย า) จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงิน

สมทบภายใน 31 ก.ค. 64 หรือสมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 ส.ค. 64

2.กลุ่ม 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธย า

ที่สมัครช่วงวันที่ 4-24 ส.ค. 64 รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 สำนักงานประกันได้กำหนดวันโอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท โดยกำหนดการโอนตามเลข

นำหน้าบัตรประชาชน ดังนี้

– วันที่ 24 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 40 จำนวน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 10-16

– วันที่ 25 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 17-34

– วันที่ 26 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 35-89

– วันที่ 27 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 39/มาตรา 40 จำนวน 16 จังหวัดหลัง

ผู้ประกันตน มาตรา 40 สามาตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/

– กรอกเลขบัตรประชาชน

– กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– กดค้นหา

ตรวจสอบสถานะ ผู้ประกันตน มาตรา 40

ผู้ประกันตน มาตรา 39 สามาตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/

– กรอกเลขบัตรประชาชน

– กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– กดค้นหา

ตรวจสอบสถานะ ผู้ประกันตน มาตรา 39