พฤศจิกายน 30, 2021

บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ดี มั่นคง

สำหรับใครที่ตกงานหรือหางานอยู่ในช่วงนี้ บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ดี มั่นคง

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

คุณสมบัติ

-ผู้ชายไม่อั้น

-อายุ 20 – 45 ปี

-มีรอยสัก (ใส่ปลอกแขน) รับได้

เอกสารที่ใช้สมัคร

-สำเนาบัตรประชาช น 2 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้ าน 2 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

-เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

-ค่าแร ง 331 บาท / วัน

-เบี้ยขยันรายวัน 5 บาท/วัน

-ค่ากะบ่าย 30 บาท/วัน

-ค่ากะดึก 40บาท /วัน

-เงินพิเศษ 30 บาท/วัน (1- 25 พ.ย.)

-เบี้ยขยัน 350-450-550/เดือน

-ข้าวฟ รี เปิดบัญชีฟ รี

-สัมภาษณ์เริ่มงานทันที

-เงินออกทุกวันที่ 5 และ20

สนใจสมัครได้หลังรพ.การุญเวช นวนคร

087-5106348, 084-2985880 ป้าพร

ID : kth_2021