พฤศจิกายน 30, 2021

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต รายได้ สวัสดิการเพียบ

สำหรับใครที่ตกงานหรือหางานอยู่ในช่วงนี้ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต รายได้ สวัสดิการเพียบ

ตำแหน่งเปิดรับ

-ช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา

คุณสมบัติ

-อายุ : ตั้งแต่ 20-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

-ประสบการณ์ทำงานในโรงงานพลาสติก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-เข้ากะได้

สวัสดิการ

-สัมภาษณ์ ดูหน้างาน เริ่มงานวันถัดไป

-สวัสดิการปรังปรุงใหม่ล่าสุด

-ค่าแร ง 16,000-18,000.-/เดือน

-ค่าครองชีพ 1000บาท/เดือน

-เบี้ยขยัน 1000บาท/เดือน

-มีโอที. ทุกวัน

-เงินออกสิ้นเดือน

-วัคซีนต้าน cv ฟ รี

-ตรวจหาเชื้ อ cv ก่อนเริ่มงาน ฟ รี