พฤศจิกายน 30, 2021

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก รายได้ดี

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต (ยกย าง ทุ่มย าง)

คุณสมบัติ

-เพศชายจำนวนมาก

-อายุ 18-36 ปี

(3 เดือนต่อสัญญาเรื่อยๆ จนกว่าจะลาออกเอง)

สวัสดิการ

-ค่าแรง 335 บาท/วัน

-ค่าอาหาร 25 บาท/วัน

-ค่าอาหารโอที 25 บาท/วัน

-ค่ากะเช้า 50 บาท/วัน

-ค่ากะดึก 70 บาท/วัน

-ค่าเช่าบ้ าน 1,200 บาท/เดือน

-เบี้ยขยัน 1,000/1,200/1,500 บาท/เดือน

ไม่มีตรวจโรคเริ่มงานเลย

ไม่สัมภาษณ์อบรมรอเริ่มงานเลย

สนใจสมัครได้ที่ ซับnms หน้าหมู่บ้ านศศิธร21

โทร.0944481187 NMS