พฤศจิกายน 30, 2021

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก รายได้ดี มีรถรับส่ง

สำหรับใครที่ตกงานหรือหางานอยู่ในช่วงนี้ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก รายได้ดี มีรถรับส่ง

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-ชาย 18-25 ปี ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป

-หญิง 18-23 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

-วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.

-ไม่มีรอยสัก

-ไม่สูบบุหรี่

-ไม่มีประวัติอาชญากรร ม

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือเรียน รด. (สด.)

เอกสารสมัครงาน

-รูปถ่าย 1นิ้ว2ใบ

-สำเนาบัตรประชาช น 2ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้ าน2ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา2ใบ

-ใบเกณฑ์ทหาร สด.43 เรียนรด.นศท.สด.8

-ใบผ่านงานถ้ามี 1 ใบ

-ใบขับขี่ 1 ใบ

สวัสดิการ

-ค่าแร ง 347 บาท/วัน (อายุงานครบ 1 ปี ค่าแร ง 355 บาท/วัน)

-ค่ากะ 148 บาท/วัน

-ค่าเบี้ยขยัน 500, 600, 700, 800 บาท/เดือน (เบี้ยขยันพิเศษ 100 บาท เดือนที่ 4)

-ค่าอาหาร 1,400 บาท/เดือน

-ค่าอาหารโอที 15 บาท/วัน

-ค่าเดินทาง 30 บาท/วัน

-รอบเงินเดือน เงินออกทุกวันที่ 25 ของเดือน

-สวัสดิการอื่นๆ ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิตกลุ่ม, มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ

-รายได้เฉลี่ย 16,000-20,000 บาท/เดือน

สายรถรับ-ส่ง

มีรถรับ-ส่ง หลายสาย

สย ามเด็นโซ่ เเมนูเเฟคเจอริ่ง เฟส 6 นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

รับฝ่ายผลิตทั้งชาย/หญิง พิเศษ เริ่มงานเดือน พ.ย. 64 ทำงานครบ 1 เดือน รับเพิ่ม 500 ฿

ลงทะเบียนที่ : https://workwithwas.com/00549988

สมัครได้ที่ วอสจ๊อบคาเฟ่ หน้าบอร์ดนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ซับวอส)

เปิดรับจันทร์ ถึง ศุกร์ เปิด 08:00-16:30 น. เสาร์ 08:00-12:00 น.

พี่อ๋อง โทร. 097-969-4953

พี่เล็ก โทร. 097-259-6958