มกราคม 26, 2022

บริษัท คานายามา คาเซอิ รับคนเข้าทำงาน รายได้ดี รับตรงไม่ผ่านซับ

สำหรับใครที่ตกงานหรือหางานอยู่ในช่วงนี้ บริษัท คานายามา คาเซอิ รับคนเข้าทำงาน รายได้ดี รับตรงไม่ผ่านซับ

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานประจำ

 

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี

-วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

-ใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนีย

-มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (มีใบรับรองการทำงาน)

-อ่าน -เขียนภาษาอังกฤษได้

-ทำงานในที่ร้อนได้ / เข้ากะได้

 

หลักฐานในการสมัครงาน

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

-ใบผ่านงาน หรือเอกสารรับรองการฝึกอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

-ใบขับขี่รถจักรย านยนต์ (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ

-ค่าแร ง 336/ วัน

-วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ (เสาร์เว้นเสาร์)

-ค่ากะ 70วัน – ค่าร้อน 15 บาท /วัน

-ค่าอาหาร 30 บาท / วัน ถ้าทำโอที่เพิ่มอีก 20 บาท

-ค่าเดินทาง 26 บาท / วัน ( กรณีเดินทางมาเอง)

-เบี้ยขยัน 300 , 500 , 700 บาท (ผ่านทดลองงาน)

-ประกันกลุ่ม / เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ / รถรับส่ง

-ตรวจสุขภาพประจำปี / ชุดยูนิฟอร์ม / โบนัส /ปรับเงินประจำปี

 

: สนใจสมัครงาน : กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานที่ป้อม รปภ. ของบริษัท คานาย ามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด อมตะเฟส 10

ติดต่อสอบถาม : คุณลัดดา ฮวดตี๋ 2 โทร 038 -743863-8 ต่อ 103 โทรสาร 038-213017 SE-mail : hrd@kanagama.co.th