มกราคม 26, 2022

บริษัท จี เทคคุโตะ รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต รายได้ดี มั่นคง

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

 

คุณสมบัติ

-อายุ 18-40

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-สามารถเข้างานเป็นกะได้

-ไม่พบไวรัสตับอักเสบBตาไม่บอดสี

เอกสารที่ใช่สมัคร

-รูปถ่าย 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาช น 1 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-ใบเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 1 ใบ

 

สวัสดิการ

-ค่าแร งขั้นต่ำ 325 บ/ว.

-มี OT ทุกวัน ชม.ละ 60 บาท

-มีเบี้ยขยัน 1,500 บ/ด.

-มีค่าอาหารกลางวัน 40 บ/ว.

-มีค่าอาหารล่วงเวลา 30 บ/ว.

-มีค่าอาหารกะกลาวคืน 70 บ/ว.

-มีค่ากะกลางคืน 100 บ/ว.

-มีค่าประสบการณ์ 500-700

-มีค่าที่พักให้ 500-600

-มีชุดยูนิฟอร์มแจ ก 2 ชุด/ปี

-มีโอทีให้ทุกวัน

-ฟ รีค่าตรวจโร ค

-ฟ รีชุดยูนิฟอร์ม ฟ รี

-ฟ รีอุปกรณ์เซฟตี้

-ฟ รีร์ถรับส่ง 14 สายฟ รี

-มีโอทีทุกวัน มี 2 แร งทุกวันหยุด

-รายได้วันทำงาน 488 บาท/วัน

-รายได้วันหยุด 975 บาท/วัน