มกราคม 26, 2022

ทางเลือกใหม่ของการจ่ายค่าทางด่วน เดินทา งสะด วก ชีวิตสบาย แตะ จ่ายได้ด้วยบัตรเครดิต

แตะ จ่าย ง่ายเร็วขึ้นเยอะ ทางเลือกใหม่ ของก ารจ่ายค่าทางด่วนเดินทางสะดวก

ชีวิตสบ ายแตะ จ่ายได้ด้วย บัตรเครดิตและเดบิต

ทุกธนาคาร ง่ายๆด้วย 2 ขั้นตอนเข้าช่องเงินสดที่มีสัญลักษณ์บัตรVISA

และ MASTERCARD 5 สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิม

 

มหานคร  ทางพิเศษศรีรัช  ทางพิเศษอุดรรัถยาทางพิเศษสายศรีรัช

-วงแหวนรอบ นอก ฯ  ทางพิเศษกาญจนาภิเษกลดกระจกแตะ

บัตรเครดิตและเดบิตทุกธนาคารที่เครื่องจ่ายเงินแบบ

Contactless Payment EMV  ขึ้นทางด่วนใช้บัตรเครดิตและเดบิตทุกธนาคาร

 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทาง พิเศษศรีรัชทางพิเศษอุดรรัถยาทางพิเศษ

สายศรีรัชวงแหวนรอบนอกฯทางพิเศษกาญจนาภิเษกเดิน

ทางสะดวกชีวิตสบาย ขับป ลอดภัย BEMทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ดูน้อยลง