ชาวบ้าน “หนองบัวแดง ตำบล เนินพระเมืองระยอง โวย” ถนนปรับปรุงเสร็จเปิดใช้ได้ แต่เวันระยะช่วง300เมตรไม่ทำผุพังหลายจุด วอนหน่วยงานแก้ไขด่วน

เมื่อวันที่30กันย ายน256

Read more