เชฟโรเลต ยืนยันดีลเลอร์ทุกรายยังอยู่ครบ พร้อมปรับรูปแบบเป็น ศูนย์บริการ เช ฟโรเลต ดูแล ซ่อ มบำรุง และการ บประกันรถ ยนต์ด้วยอ ะไหล่แท้ ต่อไป

ตามที่ เจนเนอรัล มอเตอร์

Read more