อธิบดีกรมการปกครอง เซ็นคำสั่งย้าย ดงพล รุจิธรรมธัช “นายอำเภอ” ศรีราชา สายฟ้าแลบ ปมมีเอี่ยว แก๊ง เบล 1,000 กระบอก

วันที่ 15 มิ.ย. 65 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เซ็นลงนามหนังสือคำสั่งที่ 1140/2565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ จึงให้ นายดงพล รุจิธรรมธัช ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่ กรมการปกครอง

โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นประจำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 14 มิ.ย.65

เนื่องจากวันที่ 13 มิ.ย. 65 กองปราบปราม นำหมายจับ  เข้า  จั บ  กุ   ม   ตั   ว  นายอำเภอศรีราชา พร้อมผู้ต้องหาตามหมายจับรวม 17 ราย ที่คาดว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ  ค้  า  อ า  วุ ธ  ข้  า  ม ช า   ติ  ที่มี เบล 1,000 กระบอก เป็นหัวหน้าแก๊ง