วันไหว้ครู”โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน”เด็กๆจัดพานสุดเก๋มีทั้ง หมูกะทะ-แจ่วฮ้อน

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. 65 ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมี นางสาวสุกัญญา จีนเกิด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียนโดยมีคณะครูเข้าร่วมพิธี โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงโดยนักเรียนแต่ละชั้นได้ทำพานไหว้ครูแบบสร้างสรรค์

อาทิ นำผลไม้ หรือ ดินสอ มาจัดเป็นพานไหว้ครู ทั้งนี้นางสาวสุกัญญา จีนเกิด รักษาการผู้อำนวยโรงเรียนบ้านพันเสด็จในได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย